logo

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

erulogo

english

EKOLOJİ 2017

 

ULUSLARARASI SEMPOZYUMU


11-13 MAYIS 2017

Kayseri, TÜRKİYE

Özet Yazım Kuralları


Sunulan özet .doc ya da .docx formatında kabul edilecektir. Pdf formatındaki dosyalar kabul edilmeyecektir. Özet İngilizce olacak ve Türkçe karakter kullanılmayacaktır. Hazırlanan doküman adları Ecology2017, katılımcı adı, soyadı gibi gerekli bilgileri içermeli, dosya adında boşluk kullanılmamalıdır (Örn: Ecology2017_Erkan_Urey).
 
Abstract örnek dosyası için lütfen linki tıklayınız. http://ecology2017.com/files/for_abstract.docx
 
Sayfa boyutu A4 (29,7 x 21 cm) olacak şekilde ayarlanacaktır. Sayfa kenarlıkları yukarı ve aşağıdan 2.5 cm, soldan 3.0 cm, sağdan 2.5 cm olacak şekilde düzenlenecektir. Yazı tipi olarak Times New Roman ve 12 punto kullanılmalıdır. Başlık ve metin tek boşluk olacak şekilde ayarlanacaktır. Bildirinin başlığı için 12 punto yazı tipi kullanılacaktır. Başlık mümkün olduğunca kısa ve öz olmalı, aynı zamanda çalışmanın içeriğini yansıtmalıdır. Başlık her kelimenin harfi büyük olarak ayarlanmalı ve iki yana yaslanmalıdır. Başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır (Başlıkta takson isimleri verilecekse italik yazılmalı, author isimleri verilmemelidir).
 
Yazarlar: Yazar isimleri kısaltma verilmeksizin açık bir şekilde yazılmalıdır. Akademik unvanlara yer verilmemelidir. Yazarların kurum adresleri üst simge şeklinde yazılmalıdır. Sunumu yapacak yazarın adı ve soyadının altı çizilmelidir.
 
Metin ve alt başlıklar: Metin iki yana yaslanmış olarak hazırlanmalıdır. Özet, ‘‘Giriş’’, ‘‘Materyal-Metod’’, ‘‘Bulgular ve Tartışma’’ bölümlerinden oluşacaktır. Özetin sonunda en az 5 kelimeden oluşan anahtar kelimeler eklenmelidir. Teşekkür bölümü eklenmek istenirse bu bölüm anahtar kelimelerden sonra verilmeli ve 3 satırı geçmemelidir. Çalışma bir proje kapsamında gerçekleştirilmişse proje kodu ve kurumu bu kısımda verilmelidir. Metin içerisine tablo ve grafikler konulmamalıdır.
 
Giriş: Çalışmaya neden ihtiyaç duyulduğu ve çalışmayla ilgili önemli bilgiler verilmeli, çalışmanın yenilikçi yönüne değinilmelidir.
 
Materyal ve metod: Çalışmada kullanılan materyaller, yöntem ve teknik açıklamalar açık bir şekilde verilmelidir.
 
Bulgular: Çalışmadan elde edilen temel veriler sunulmalıdır.
 
Tartışma: Çalışmadan elde edilen sonuçlar, hesaplama ve değerlendirmeler verilmelidir.
 
Metin boyutu: Metindeki toplam kelime sayısı 400 kelimeyi geçmemelidir.
 
Sunulan bildiri ile ilgili olarak etik kurul kararı gerekli ise mutlaka komisyon karar numarası metin içerisinde belirtilmelidir.
 

*** Gönderilen bildiriler özgünlük ve sunum bakımından iki hakem tarafından değerlendirilecektir.

Sponsorlarımız