logo

erulogo

EKOLOJİ 2017

 

ULUSLARARASI SEMPOZYUMU


11-13 MAYIS 2017

Kayseri, TÜRKİYE

Sözlü sunum yapan katılımcıların tam metin bildirileri proceeding book'ta basılacaktır. Poster sunumları yalnızca özet kitapçığında basılacaktır. Tam metin olarak basılacak bildirilerin dili İngilizce olacaktır. Katı bir format kısıtlaması yoktur. Ancak tüm makaleler Özet, Anahtar Kelimeler, Giriş, Materyal ve Yöntemler, Sonuçlar, Tartışma, Tablo ve grafik başlıkları gibi gerekli temel unsurları içermelidir

Sponsorlarımız